Jesteśmy aby Tobie pomóc

Nie musisz znać standartowych rodzajów umów ani mieć wieloletniego doświadczenia przy współpracy z innymi software housami. Wystarczy że opiszesz nam problem lub pomysł - sami zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie.

Fixed price - stała cena

Umowa Fixed (price)

Umowa stałej ceny - wartość projektu jest oceniana na etapie zbierania wymagań. Klient po wstępnej analizie posiada wyceniony projekt. Aby móc zastosować ten typ kontraktu projekt musi zostać dobrze udokumentowany. Z największych zalet tego typu umów jest fakt iż klient zna budżet przed rozpoczęciem prac. Wadą - każda późniejsza zmiana specyfikacji wymaga poprawek kontraktu.

Ten rodzaj kontraktu jest najczęsciej wybierany przez naszych klientów.


Umowa Time and materials (T&M)

Umowa wynagrodzenia za czas i materiały, a więc wartość określana jest na podstawie faktycznego czasu pracowników angażujących się w pracę nad projektem oraz wartości wykorzstanych narzędzi. Zleceniodawca jest na bieżąco iteracyjnie informowany o postępach prac oraz aktualnych kosztach. Może też przy okazji kolejnych iteracji wpływać na ogólny kształt tworzonego produktu.

Wybierany najczęsciej w przypadku braku możliwości stworzenia dokładnej specyfikacji lub gdy wymagania mogą się zmieniać w trakcie prac nad projektem.

time and materials - czas i materiały